Show simple item record

Dictionary Methods of Data Compression

dc.contributor.advisorBařina, Davidcs
dc.contributor.authorKubica, Petercs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:56:02Z
dc.date.available2020-05-13T22:56:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKUBICA, P. Slovníkové metody komprese dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other35003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187416
dc.description.abstractZvyšující se množství ukládaných a přenášenych dat má za následek potřebu komprese. Pro tyto účely byly vytvořeny mnohé kompresní postupy. Tato práce sa zaměřuje na bezestrátovou kompresi, konkrétně na slovníkové metody. Jsou tu shrnuty poznatky o metodách LZ77 a LZ78. Tyto metody byly pro potřeby této práce implementovány podle jejich formálního popisu v jazyce C++. Výsledkem je podrobná znalost jejich principů, výhod i nevýhod a také možných vylepšení.cs
dc.description.abstractDue to increasing amount of stored and transferred data, there is a need of compression. For these purposes, there were invented many compressing algorithms. This thesis focuses on lossless compression, specifically on dictionary methods. This work sums up the knowledge about methods LZ77 and LZ78.. These methods were implemented in C++ language, according to their formal description. Detailed knowledge of their principles, advantages, disadvantages and possible improvements is the product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompresecs
dc.subjectdekompresecs
dc.subjectbezestrátová kompresecs
dc.subjectslovníkové metodycs
dc.subjectLZ77cs
dc.subjectLZ78cs
dc.subjectcompressionen
dc.subjectdecompressionen
dc.subjectloosless compressionen
dc.subjectdictionary methodsen
dc.subjectLZ77en
dc.subjectLZ78en
dc.titleSlovníkové metody komprese datcs
dc.title.alternativeDictionary Methods of Data Compressionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:18cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid35003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:58:21en
sync.item.modts2021.11.10 12:24:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Souhlasíte s poznámkami oponenta? Je něco u čeho by jste se chtěl obhájit? Co jste udělal - implementoval jste alg., srovnával jste je a jak?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record