Now showing items 1-1 of 1

  • Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje 

    Žák, Jakub
    Tato práce se zabývá využitím vícevrstvých neuronových sítí na problém lokalizace lidského obličeje ve statickém obraze. Tato metoda má obecně dobré generalizační schopnosti a proto není nutné sestavovat složité modely ...