Now showing items 1-1 of 1

  • Konfigurovatelná proxy pro zabezpečení elektronické pošty 

    Židek, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací víceuživatelského centrálně konfigurovatelného systému pro zabepečení komunikace elektronickou poštou. Velký důraz je kladen na možnost vzdálené konfigurace. Popisuje ...