Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém menší stavební společnosti 

    Henkl, Tomáš
    Tato práce se zabývá problematikou informačních systémů. Úkolem projektu je analyzovat, navrhnout a realizovat informační systém menší stavební společnosti, která se zabývající stavbou a pronájmem velkokapacitních stanů a ...
  • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

    Pospíšil, Jan
    Tato práce se zabývá základním porovnáváním vlastností dataminingových modelu vzhledem k různým povahám dat. Důraz byl kladen především na nalezení klíčových vlastností, které ovlivňují přesnost klasifikace dat. Práce je ...