Now showing items 1-1 of 1

  • Metody detekce a reprezentace hran v obraze 

    Beránek, Jan
    Tato práce se zabývá metodami hranové detekce a reprezentace hran v digitálním obraze. Shrnuje a popisuje některé používané metody. Dále se zaměřuje na návrh a popis implementace jednoduchého OCR systému založeného na ...