Now showing items 1-1 of 1

  • Datové nosiče minulosti a současnosti 

    Berecz, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá prenosnými dátovými nosčmi. V úvode sú popísané metriky, ktoré slúžia pre hodnotenie dátových nosičov, taktiež ako popis druhov ukládaných informácií. Ďalej prezentujem chronologický prehľad dátových ...