Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace CellMatrix v FPGA 

    Martinák, Jan
    Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Stále rostoucí požadavky na takovou architekturu vyústily ve snahy vytvořit obvod, který dokáže rekonfiguraci provádět paralelně a lokálně. ...
  • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

    Pokorný, Jan
    Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...