Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace síťových toků s využitím look-up procesoru 

    Blaho, Juraj
    Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvéra určeného na konfiguráciu vyhľadávacieho procesora, ktorý je využívaný na klasifikáciu IPv4 a IPv6 paketov. Práca popisuje algoritmy použité na prevod vstupnej množiny ...