Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly 

    Ilavský, Ľubomír
    Cieľom tejto práce je naplánovať projekt zavedenia e-learningu do vyučovacieho procesu výukového centra autoškoly, za pomoci aplikácie MS Project. V práci je rozobratá problematika elektronického vzdelávania, so zameraním ...
  • Rekurzivní prohledavač webu pro KDE 

    Hefka, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prohledávání webových stránek z desktopového prostředí KDE. Součástí práce je seznámení s aplikačním rozhraním tohoto prostředí, popis návrhu a implementace aplikace. Ta podporuje ...