Now showing items 1-3 of 3

 • Informační systém pro správu dokumentů a fotografií 

  Varga, Ladislav
  Cílem bakálářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu dokumentů a fotografií. Pro implementaci byly použity následující technologie: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax.
 • Vizualizace XML 

  Hernych, Radim
  Cílem této bakalářské práce bylo nastudovat problematiku XML a jeho transformací, pokusit se o identifikaci problémů zobrazení obecného XML dokumentu a následně vytvořit grafický nástroj, který by umožnil interaktivní ...
 • Získávání znalostí z databází 

  Jirmásek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně metodou Bayesovské klasifikace. Cílem práce bylo implementovat vybranou metodu dolování dat a její funkčnost ověřit na vybraném vzorku ...