Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a realizace monitoru AX.25 

    Demín, Martin
    Práca popisuje dizajn a implementáciu monitoru AX.25, ktorý dokáže demodulovať a dekódovať AFSK 1200/2200 modulované AX.25 rámce. Výstup je poskytovaný na USB/UART port FITkitu a na LCD. Demodulátor používa FIR filtre ...