Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

    Dočkal, Jiří
    Tato práce se zabývá popisem tvorby aplikace určené zadáním této bakalářské práce. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace a ...