Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Drobisz, Tomáš
    Bakalářská práce popisuje techniky použité při vytváření grafického intra, jejich výhody a nevýhody při dosahování limitů omezení výsledných spouštěcích souborů, dále pak historii demoscény, seznámení s knihovnou OpenGL. ...