Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro práci s objekty ve sdílené paměti 

    Dudka, Kamil
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou meziprocesové komunikace v moderních operačních systémech. Důraz je kladen na využití sdílené paměti pro meziprocesovou komunikaci v objektově orientovaném jazyku C++. Součástí ...