Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh GUI pro práci s databázemi PostgreSQL 

    Dvořáček, Ondřej
    Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro práci s databázovým systémem PostgreSQL. Výsledná aplikace umožňuje uživateli provádět základní a rozšířené operace s tabulkami. Návrh ...