Now showing items 1-2 of 2

  • GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů 

    Viererbl, David
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací GIS systému pro správu nalezišť přírodních zdrojů ve formě webové aplikace. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje MapServer, nadstavba PostGIS databázového ...
  • Webové uživatelské rozhraní pro inspekci a editaci modelů a simulací 

    Šperka, Svatopluk
    Práce se zabývá návrhem a realizací webového uživatelského rozhraní, které zpřístupňuje modely a simulace existující v prostředí SmallDEVS. Nahrazuje tak nativní uživatelské rozhraní při vzdálené správě nebo úpravách systému ...