Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání znalostí z databází 

    Jirmásek, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně metodou Bayesovské klasifikace. Cílem práce bylo implementovat vybranou metodu dolování dat a její funkčnost ověřit na vybraném vzorku ...