Now showing items 1-1 of 1

  • Parazitní kapacity při řešení elektrických obvodů 

    Kadák, Michal
    Práca sa zaoberá použitím parazitných kondenzátorov pri výpočte elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc, ktoré sa použijú ako vstup do simulačného nástroja TKSL, umožňujúceho výpočet rozsiahlych systémov ...