Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

    Kazík, Jiří
    V teoretické části se práce obecně zaměřuje na problematiku zobrazování objemových dat, vzájemně srovnává a hodnotí jednotlivé přístupy a čtenáři tak poskytuje dobrou základní orientaci v tematice. Podrobně je pak analyzována ...