Now showing items 1-2 of 2

  • Správa paměti v Linuxu 

    Tuček, Jaroslav
    Práce popisuje správu paměti v jádře linuxu. První část je věnována stručnému shrnutí architektury operačních systémů a teorii správy paměti - jmenovitě virtuální paměti, stránkovacím tabulkám, algoritmům stránkování a ...
  • Webové uživatelské rozhraní pro inspekci a editaci modelů a simulací 

    Šperka, Svatopluk
    Práce se zabývá návrhem a realizací webového uživatelského rozhraní, které zpřístupňuje modely a simulace existující v prostředí SmallDEVS. Nahrazuje tak nativní uživatelské rozhraní při vzdálené správě nebo úpravách systému ...