Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomní metoda řešení elektrických obvodů 

    Minárik, Michal
    Táto bakalárska práca sa zaoberá metodikou popisu lineárnych elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc a autonómnej metódy. Porovnáva bežné numerické metódy s metódou Taylorovho radu implementovanú v systéme TKSL. ...
  • Parazitní kapacity při řešení elektrických obvodů 

    Kadák, Michal
    Práca sa zaoberá použitím parazitných kondenzátorov pri výpočte elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc, ktoré sa použijú ako vstup do simulačného nástroja TKSL, umožňujúceho výpočet rozsiahlych systémov ...