Now showing items 1-1 of 1

  • Subdivision Surfaces 

    Otočka, Dávid
    Cieľom tejto práce bolo vytvoriť knižnicu pre realizáciu techniky Subdivision Surfaces a demonštrovať jej funkčnosť. Knižnica ako aj demonštračný program je napísaná v jazyku C++, na vytvorenie okna programu som použil ...