Now showing items 1-2 of 2

  • Hra stylu Doom (chození v bludišti) 

    Rakus, Roman
    Využití efektů v počítačových hrách je velmi velké. Kladen je velký důraz na nejpěknější zobrazení za co nejnižší cenu. Využívají se nejnovější grafické adaptéry a techniky, které jsou jimi nabízeny. V této práci je popsán ...
  • Vizualizace tekoucí vody v krajině 

    Vlček, Adam
    Tato práce se zabývá vizualizací tekoucí vody v krajině se zaměřením na zobrazování výsledků v reálném čase. Za účelem získávání dat pro vizualizaci jsou zde probrány i základní postupy využívané při generování umělého ...