Now showing items 1-1 of 1

  • Obecné metody řešení elektrických obvodů 

    Szöllös, Alexandr
    Tato bakalářská práce se zabývá metodikou popisu lineárních elektrických obvodů pomocí diferenciálních rovnic a metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Pro řešení diferenciálních rovnic je použita Taylorova řada ...