Now showing items 1-1 of 1

  • Vývojové prostředí pro nanoprocesory 

    Plhák, Marek
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny nad generickými vývojovými nástroji, zapouzdřující a také rozšiřující jejich funkčnost. Knihovna mimo svou funkci odrazit nově vznikající požadavky programátorů nanoprogramů ...