Now showing items 1-1 of 1

  • Načítání GIS dat z databází projektu TerraGear 

    Samia, Michel
    Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro poskytování, načítání a zobrazování geografických dat z databází projektu TerraGear s využitím knihovny SimGear. Systém zpřístupňuje digitální model terénu uložený v souborech ...