Now showing items 1-2 of 2

  • Umělé imunitní výpočetní systémy 

    Neuwirth, David
    Umělé imunitní výpočetní systémy patří mezi relativně nová odvětví v oblasti počítačových systémů. Tato bakalářská práce demonstruje, jak se inspirovat v biologických imunitních systémech a jak díky těmto poznatkům vybrat ...
  • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

    Pokorný, Jan
    Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...