Now showing items 1-2 of 2

  • Multimediální prohlížeč pro přednášky 

    Kubalík, Jakub
    V úvodní části čtenář pochopí význam toho projektu a proč vlastně vznikl. Jedná se o rozsáhlejší týmový projekt, proto popis jeho struktury představuje významnou část práce. Jádro prohlížeče zahrnuje řadu technik, jako ...
  • Sudoku na mobilním telefonu 

    Pumprla, Ondřej
    Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je hra Sudoku, přičemž zadání si uživatel může vygenerovat přímo v samotné mobilní aplikaci, nebo importovat z webové ...