Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace tekoucí vody v krajině 

    Vlček, Adam
    Tato práce se zabývá vizualizací tekoucí vody v krajině se zaměřením na zobrazování výsledků v reálném čase. Za účelem získávání dat pro vizualizaci jsou zde probrány i základní postupy využívané při generování umělého ...