Now showing items 1-1 of 1

  • Konverze rastru na vektor 

    Siblík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu rastrového obrazu do vektorové reprezentace. Popisuje teoretické podklady pro postupy pro předzpracování vstupního obrazu, teorii a možnosti detekce hran a některé možné ...