Now showing items 1-2 of 2

  • Feasibility Study of Benefits of Étoilé User Environment 

    Čáp, Michal
    Tato práce popisuje cíle projektu Étoilé a analyzuje jejich proveditelnost. Étoilé je open-source projekt, který se snaží odstranit zastaralé koncepty ovládání počítače, často stále používané v současných operačních systémech ...
  • Zpracování obrazu v reálném čase 

    Polok, Lukáš
    Tato práce se zabývá urychlením operací nad dvojrozměrným obrazem pomocí programovatelných grafických akcelerátorů (také GPU). Sada implementovaných operací zahrnuje některé základní, většinou atomické, operace nad obrazem. ...