Show simple item record

Filtering methods for MR images processing

dc.contributor.advisorGescheidtová, Evacs
dc.contributor.authorPláněk, Jiřícs
dc.date.accessioned2015-07-08T10:26:27Z
dc.date.available2015-07-08T10:26:27Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPLÁNĚK, J. Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14336cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18824
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů a volba úrovně rozkladu), které je nutné nastavovat pro úspěšné odstranění šumu z obrazu. Dále je popsána spojitost mezi vlnkovou transformací a bankami číslicových filtrů, které se využívají v metodách protišumové a subpásmové filtrace. Část diplomové práce je zaměřena také na popis principu nukleární magnetické rezonance, kterou jsou sejmuté snímky čelistních kloubů určené pro zpracování v diplomové práci. V experimentální části diplomové práce jsou popsány filtrační metody pro odstranění složek šumu ze snímků čelistního kloubu snímaného technikou nukleární magnetické rezonance. Jedná se tedy o filtrační metodu zkvalitňující původní snímky čelistního kloubu. Aplikace filtrační metody lékaři usnadňuje výsledné vyhodnocení zdravotního stavu pacienta. Testovány byly různé druhy vlnek a také rozdílné postupy aplikace filtrační metody. Výsledky filtračních metod byly posuzovány visuálně, protože snímky jsou určeny pro vizuální vyhodnocování zdravotního stavu lékařem a tedy jakékoliv technické prostředky pro posouzení kvality filtrační metody by nemuseli být rozhodující. Zvolit snímek s nejlépe odstraněným šumem je otázkou zrakových schopností lékaře. Pouze lékař přesně ví, kterou oblast na snímku vyhodnocuje, a který snímek mu nejlépe poskytuje potřebné informace tak, aby správně klasifikoval zdravotní stav pacienta.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with wavelet transformation and its signal and image noise reduction application method. Significant parameters problems as a wavelet type, a threshold technique selection, a threshold level and a level analysis selection for successful signal and noise image filtering are described. A relation between wavelet transformation and digital bank filter is used by anti-noise and sub-bandwidth filtration. A part of the master´s thesis is focused on nuclear magnetic resonation, where jaw-joint image is processed. Jaw joint image noise reduction filtration methods are used in experimental part of the master´s thesis. Consequently, filtration methods improve a jaw joint image quality, which helps a doctor with patient health state condition. Different types of wavelets were tested and in different application methods order. Filtration methods results were visually compared; therefore any conclusion comparison has subjective matter. Accordingly, only doctor is able to resolve which filtration method is convenient to use to determine patient health state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectfiltrační metodacs
dc.subjectodstranění šumucs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectnukleární magnetická rezonancecs
dc.subjectčelistní kloubcs
dc.subjectwavelet transformationen
dc.subjectfiltration methoden
dc.subjectnoise reductionen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectnuclear magnetic resonationen
dc.subjectjaw jointen
dc.titleFiltrační metody pro zpracováni MR obrazůcs
dc.title.alternativeFiltering methods for MR images processingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.extent2.84 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2008-10-17-12:55:07cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14336en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:49:23en
sync.item.modts2020.03.31 12:49:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmékal, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) Ing. Jan Malý (člen)cs
but.defenceRozdíl mezi použitými metodami zpracování MR obrazu? Jaké bylo použito prahování? Co znamená čas spinového echa? Prahování bylo použito na kterých subpásmech?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record