Show simple item record

Selection of Appropriate External Corporate Financing

dc.contributor.advisorMeluzín, Tomášcs
dc.contributor.authorŠudák, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:18:27Z
dc.date.available2018-10-21T16:18:27Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠUDÁK, K. Výběr vhodné formy externího financování podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other10641cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1886
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem, prostřednictvím jakých zdrojů financování je nejefektivnější pořízení stroje pro danou společnost. Detailněji se zaobírá analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, zejména finančním leasingem a bankovními úvěry. Podstatou diplomové práce je nalézt, na základě zhodnocení provedených analýz jednotlivých produktů, optimální variantu externího financování stroje.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis solves the question about which sources of financing would be the most effective for company to buy a industry machine. It makes detailed analysis of products of leasing companies and banking institutions, particulary of financial leasing and loans for fixed assets. The meaning of this dissertation is to find optimum variant of external financing of buying the indusrty machine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLeasingcs
dc.subjectbankovní úvěrcs
dc.subjectexterní financování podnikucs
dc.subjectLeasingen
dc.subjectbank crediten
dc.subjectexternal corporate financingen
dc.titleVýběr vhodné formy externího financování podnikucs
dc.title.alternativeSelection of Appropriate External Corporate Financingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-29cs
dcterms.modified2008-01-30-07:55:33cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid10641en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:20:28en
sync.item.modts2021.11.12 14:47:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠrámek, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jaroslav Geršl (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record