Show simple item record

Vliv nejistot na vodohospodářské řešení nádrže

dc.contributor.authorMarton, Danielcs
dc.contributor.authorPaseka, Stanislavcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:22Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:22Z
dc.date.issued2017-02-04cs
dc.identifier.citationEnvironments. 2017, vol. 4, issue 1, p. 1-14.en
dc.identifier.issn2076-3298cs
dc.identifier.other132795cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189007
dc.description.abstractThe aim of this paper is to use a methodology to introduce uncertainty of hydrological and operational input data into mathematical models needed for the design and operation of reservoirs. The application of uncertainty to input data is calculated, with the reservoir volume being affected by these uncertainties. The values of outflows from the reservoir and hydrological reliability are equally affected. The simulation model of the reservoir behavior was used, which allows to evaluate the results of solutions and helps to reduce, for example, the cost of dam construction, the risk of poor design of reservoir volumes, future operational risk of failures and reduce water shortages during the operation of water reservoirs. The practical application is carried out on the water management analysis of a reservoir in the Czech Republic. It was found that uncertainty of storage volume with 100% reliability achieved ±4% to ±6% values and the subsequent reliability uncertainty is in the value interval of ±0.2% to ±0.3%.en
dc.description.abstractCílem této práce je využití metodiky k zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozní dat do matematických modelů, které jsou potřebné pro návrh a provoz nádrže. Aplikací nejistot na vstupní data bude i objem nádrže ovlivněn těmito nejistotami. Hodnoty odtoku z nádrže a hydrologické zabezpečenosti budou rovněž ovlivněny. K tomuto účelu byl použit simulační model chování zásobního objemu nádrže, což umožnilo vyhodnotit výsledky řešení, které pomůžou například snížit náklady na výstavbu nádrže, zamezí riziku špatného návrhu objemu nádrže, rizika budoucího selhání řízení a pomůže snížit nedostatek vody během provozu nádrže. Praktická aplikace se provedena na vodohospodářské analýze nádrže v České republice. Bylo zjištěno, že nejistoty objemu nádrže se 100 % zabezpečeností se pohybují i intervalu ±4 % ±6 % výsledného objemu a nejistota zabezbepčenosti odtoku vody z nádrže se pohybuje v intervalu ±0.2 % ±0, 3 %.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-14cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPI AGcs
dc.relation.ispartofEnvironmentscs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/2076-3298/4/1/10cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectNejistota
dc.subjectvodní nádrž
dc.subjectMonte Carlo
dc.subjectSimulační model nádrže
dc.subjectzabezpečenost
dc.subjectzásobní objem nádrže
dc.subjectnávrh nádrže
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectopen water reservoiren
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectreservoir simulation modelen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectstorage volumeen
dc.subjectreservoir designen
dc.titleUncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoiren
dc.title.alternativeVliv nejistot na vodohospodářské řešení nádržecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
sync.item.dbidVAV-132795en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:22en
sync.item.modts2020.08.04 12:20:56en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume4cs
dc.identifier.doi10.3390/environments4010010cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2076-3298/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International