Now showing items 71-90 of 334

 • Elektro-termální model a simulace integrovaného obvodu 

  Sikora, Martin
  Termální vlivy mají v integrovaných obvodech stále větší dopad na životnost a správnou funkci čipu. Z toho důvodu je nutné čipy podrobit elektro-termálním simulacím ještě před zahájením výroby, aby se předešlo případným ...
 • Elektronická aktivní zátěž pro podporu laboratorní práce – studium proveditelnosti 

  Němec, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá aktivními elektronickými zátěžemi se zaměřením především na zátěže pro střídavé vstupní signály. Rozebírá princip a pracovní režimy DC i AC zátěží a věnuje se také základním vlastnostem ...
 • Elektronická stabilizace podvozku Formule Student 

  Bařinka, Martin
  Cílem této práce je návrh systému elektronické stabilizace podvozku ESP. Práce se zabývá rozborem kinematického modelu podvozku, dále návrhem dynamického modelu, který je využit při simulaci navržených systémů. Výsledný ...
 • Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami 

  Klubus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických filtračních obvodů s obecnými kmitočtovými charakteristikami. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část práce zkoumá možnosti návrhových postupů ...
 • Elektronický záznam o ukončení výroby 

  Rathouzský, Matouš
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj interního výrobního informačního systému firmy Ravensburger Karton sr.o. sídlící v Poličce. Práce je rozdělena na dvě části, tou je Návrh ERD diagramu pro vývoj databáze v datové vrstvě ...
 • Emulátor přenosové sítě 

  Urbanovský, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Experimentální aplikace robotické paže využívající průmyslové komunikační protokoly 

  Kohoutek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu nejznámějších průmyslových protokolů a seznámením se s robotickou paží Dobot Magician. Hlavním cílem této práce je tvorba průmyslové smyčky, která je tvořena komunikací – klient a ...
 • Exploring the Population Characteristics of Direction-Selective Ganglion Cells Across the Retinal Space 

  Svatoň, Jan
  V minulém století byl vynaložen značný výzkum na pochopení, jak jsou vizuální informace kódovány neurálními populacemi a jejich obvody. Celkový obraz, který vyplynul z tohoto úsilí, naznačuje, že vizuální informace jsou ...
 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Formalní verifikace RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck 

  Javor, Adrián
  Témou tejto diplomovej práce je Formálna verifikácia RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck pomocou formálnych tvrdení jazyka SystemVerilog Assertions. Teoretická časť práce je venovaná architektúre RISC-V, popisu ...
 • Frekvenční syntezátor pro mikrovlnné komunikační systémy 

  Klapil, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh řešení frekvenčního syntezátoru pro mikrovlnné komunikační systémy. Konkrétně se práce zabývá návrhem kmitočtového syntezátoru se smyčkou fázového závěsu. Na začátku práce je vysvětlen princip ...
 • Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598 

  Schwarzerová, Jana
  Diplomová práce se zabývá studiem genové regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598, pro následné odvození genové regulační sítě bakterie C. beijerinckii NRRL B-598. V teoretické části této práce je uvedena obecná ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Zugárek, Adam
  Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
 • Hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu. V prvních kapitolách je stručně rozebrána teorie výroby elektrické energie při použití fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Honeypot pro rodinu bezdrátových komunikačních protokolů IEEE 802.11 

  Řezáč, Michal
  Diplomová práce se zabývá realizaci WiFi Honeypotu, provádějícího detekci síťových útoků z rádiového prostředí, využívající sadu protokolů IEEE 802.11. Byla vytvořena specifická konfigurace na základní desce formátu mITX, ...