Now showing items 80-99 of 334

 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Formalní verifikace RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck 

  Javor, Adrián
  Témou tejto diplomovej práce je Formálna verifikácia RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck pomocou formálnych tvrdení jazyka SystemVerilog Assertions. Teoretická časť práce je venovaná architektúre RISC-V, popisu ...
 • Frekvenční syntezátor pro mikrovlnné komunikační systémy 

  Klapil, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh řešení frekvenčního syntezátoru pro mikrovlnné komunikační systémy. Konkrétně se práce zabývá návrhem kmitočtového syntezátoru se smyčkou fázového závěsu. Na začátku práce je vysvětlen princip ...
 • Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598 

  Schwarzerová, Jana
  Diplomová práce se zabývá studiem genové regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598, pro následné odvození genové regulační sítě bakterie C. beijerinckii NRRL B-598. V teoretické části této práce je uvedena obecná ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Zugárek, Adam
  Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
 • Hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu. V prvních kapitolách je stručně rozebrána teorie výroby elektrické energie při použití fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Honeypot pro rodinu bezdrátových komunikačních protokolů IEEE 802.11 

  Řezáč, Michal
  Diplomová práce se zabývá realizaci WiFi Honeypotu, provádějícího detekci síťových útoků z rádiového prostředí, využívající sadu protokolů IEEE 802.11. Byla vytvořena specifická konfigurace na základní desce formátu mITX, ...
 • Implementace a rozšíření frameworku pro testování technické dokumentace 

  Macko, Peter
  Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. ...
 • Implementace mikroprocesoru RISC-V s rozšířením pro bitové manipulace 

  Chovančíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesoru RISC-V rozšířeného o instrukce pro bitové manipulace. V této práci se věnuje pozornost popisu instrukční sady RISC-V a jazyka CodAL, který slouží k popisu instrukčních sad a ...
 • Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet 

  Zahálka, Patrik
  Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext ...
 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Integrace systému rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0 

  Poláček, Matěj
  Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0. Testbed představuje automatizovaného robotického barmana, který slouží k praktické demonstraci a ověření pojmů jako je Průmysl ...
 • Integrovaný zásuvkový modul 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je seznámení se s technologií Powerline Communication a výběr vhodného typu širokopásmového integrovaného obvodu pro integraci širokopásmového komunikačního modulu do elektroinstalační krabice. V úvodu ...
 • Inteligentní elektroměr 

  Haman, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního elektroměru, umožňujícího vzdálený odečet změřených hodnot a pomocí přídavných modulů i vzdálené spínání zátěže. V teoretické části jsou popsány měřené veličiny, proveden ...
 • Inteligentní zásuvka pro výčet elektrických parametrů a ovládání připojeného zařízení 

  Musil, Libor
  Práce se zabývá návrhem inteligentní elektrické zásuvky. Na začátku práce jsou popsány vlastnosti distribuční sítě v České republice a způsoby měření těchto vlastností. Dále je blíže popsán vybraný integrovaný obvod, který ...
 • Kamerové zabezpečení objektu s nízkým datovým tokem 

  Vašková, Barbora
  Téma diplomovej práce sa venuje návrhu a realizácií autonómneho kamerového systému vybraného objektu s možnosťou vzdialenej správy. Náplňou teoretickej časti je spracovať návrh systému vrátane zvolenia vhodných komponentov ...