Now showing items 83-102 of 334

 • Genová regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598 

  Schwarzerová, Jana
  Diplomová práce se zabývá studiem genové regulace v Clostridium beijerinckii NRRL B-598, pro následné odvození genové regulační sítě bakterie C. beijerinckii NRRL B-598. V teoretické části této práce je uvedena obecná ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Zugárek, Adam
  Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
 • Hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu. V prvních kapitolách je stručně rozebrána teorie výroby elektrické energie při použití fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Honeypot pro rodinu bezdrátových komunikačních protokolů IEEE 802.11 

  Řezáč, Michal
  Diplomová práce se zabývá realizaci WiFi Honeypotu, provádějícího detekci síťových útoků z rádiového prostředí, využívající sadu protokolů IEEE 802.11. Byla vytvořena specifická konfigurace na základní desce formátu mITX, ...
 • Implementace a rozšíření frameworku pro testování technické dokumentace 

  Macko, Peter
  Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. ...
 • Implementace mikroprocesoru RISC-V s rozšířením pro bitové manipulace 

  Chovančíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesoru RISC-V rozšířeného o instrukce pro bitové manipulace. V této práci se věnuje pozornost popisu instrukční sady RISC-V a jazyka CodAL, který slouží k popisu instrukčních sad a ...
 • Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet 

  Zahálka, Patrik
  Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext ...
 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Integrace systému rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0 

  Poláček, Matěj
  Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0. Testbed představuje automatizovaného robotického barmana, který slouží k praktické demonstraci a ověření pojmů jako je Průmysl ...
 • Integrovaný zásuvkový modul 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je seznámení se s technologií Powerline Communication a výběr vhodného typu širokopásmového integrovaného obvodu pro integraci širokopásmového komunikačního modulu do elektroinstalační krabice. V úvodu ...
 • Inteligentní elektroměr 

  Haman, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního elektroměru, umožňujícího vzdálený odečet změřených hodnot a pomocí přídavných modulů i vzdálené spínání zátěže. V teoretické části jsou popsány měřené veličiny, proveden ...
 • Inteligentní zásuvka pro výčet elektrických parametrů a ovládání připojeného zařízení 

  Musil, Libor
  Práce se zabývá návrhem inteligentní elektrické zásuvky. Na začátku práce jsou popsány vlastnosti distribuční sítě v České republice a způsoby měření těchto vlastností. Dále je blíže popsán vybraný integrovaný obvod, který ...
 • Kamerové zabezpečení objektu s nízkým datovým tokem 

  Vašková, Barbora
  Téma diplomovej práce sa venuje návrhu a realizácií autonómneho kamerového systému vybraného objektu s možnosťou vzdialenej správy. Náplňou teoretickej časti je spracovať návrh systému vrátane zvolenia vhodných komponentov ...
 • Klasifikace arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice 

  Černohorská, Lucie
  Tato práce je zaměřena na klasifikaci arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice. Je zde popsána anatomie oka se zaměřením na cévní zásobení a dále jsou stručně uvedeny zobrazovací a diagnostické metody ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...