Now showing items 183-202 of 334

 • Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia 

  Nezval, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým rozborem vzniku řeči, představuje možnosti využití řečových technologií a vysvětluje současný přístup k fonetickému přepisu řečových nahrávek. Jsou v ní popsány metriky hodnocení kvality ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. V úvodu se práce věnuje základním odrazným vlastnostem objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody využívané při počítačových simulacích ...
 • Online databáze sekvenčních a melt typů bakterií 

  Františová, Zuzana
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření databáze známých sekvenčních a melt typů patogenních bakterií a nástroje pro správu databáze. Metoda popisovaná v této práci je poměrně nová technika typizace patogenních bakterií ...
 • Open Source implementace IMS 

  Ježek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá open source implementacemi IMS technologie. V teoretické části je popsáno fungování IMS a její architektura včetně využívaných protokolů, procesu registrace a sestavení spojení a také potenciálních ...
 • Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor 

  Vošček, Jakub
  Postupne sa vyrovnáva finančná náročnosť medzi optickými vláknovými senzormi a konvenčnými senzormi, ktorá spomaľovala dopyt po týchto senzoroch aj napriek početným výhodám a veľkému rozsahu použitiu. S dopytom po optických ...
 • Optimalizace ethernetové sítě ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce popisuje práce vykonávané při optimalizaci podnikové sítě ve společnosti Alps Electric Czech s cílem rozšířit množství informací získávaných o stavu sítě a tím zlepšit reakci IT oddělení na případné ...
 • Optimalizace parametrů vysílacího zesilovače pro LoRaWAN 

  Hrbek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů vysílacího zesilovače pro síť LoRaWAN. Problematika optimalizací je nejprve podložena podmínkami normy ETSI EN 300 220, která bere v potaz možnost zarušení okolních ...
 • Optimalizace směrování v protokolu Ad hoc On-Demand Distance Vector 

  Miško, Lukáš
  Táto práca obsahuje teoretický základ pre sietí typu MANET. Zameranie práce je na princípy týchto sietí, ich smerovacích protokolov a to hlave na protokol Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV), jeho implementáciu a ...
 • Optimalizované systémy napájení LED 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca rozoberá návrh maticového LED displeja pre zadné svetlomety automobilu a jeho napájania. Vysvetľuje základné poznatky o meničoch, svetle a nárokoch na elektroniku v automobilovom priemysle. Navrhuje jednotlivé obvody, ...
 • Optovláknový sensor na principu vícemódové interference 

  Hedl, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na měření fyzikálních veličin pomocí optovláknových senzorů na principu vícemódové interference. Za cíl si klade určit vhodnou metodu zpracování signálu ze spektrálního analyzátoru. Nejdříve je ...
 • Osvětlení s proměnným spektrálním složením a jeho vliv na fyziologické funkce člověka 

  Hanák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem světla na člověka a konkrétně vlivem na fyzický výkon. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou testovací metodu pro ověření vlivu světla na fyzickou aktivitu člověka. Dále prověření navržené ...
 • Otočný stolek k 3D skeneru 

  Suchý, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá 3D skenováním. Vysvětluje metody reverzního inženýrství se zaměřením na jednotlivé technické obory a uvedením příkladů použití v praxi. Další část práce obsahuje samotné 3D skenování, zaměřuje ...
 • Paralelismus na úrovni instrukcí v moderních procesorech 

  Sláma, Pavel
  Základní metodou pro dosažení paralelismu na úrovni instrukcí je metoda zřetězení linky používaná v procesorech již desítky let. Ideální zřetězená linka umožňuje zvýšit výkon a efektivitu procesoru za přidání jen malého ...
 • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...
 • Pětifázový asynchronní motor 

  Škoda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pětifázového stroje. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky o pětifázových strojích. V další části práce je proveden návrh pětifázového stroje analytickým výpočtem ...
 • Platforma pro ladění spínaných zdrojů 

  Zatloukal, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem platformy, návrhem jejich výměnných modulů a obvodů pro jejich měření. Kompletní zařízení by mělo sloužit pro rychlejší návrh a ladění spínaných zdrojů. V práci jsou rozebrány základní ...
 • Platforma pro virtualizaci komunikační infrastruktury 

  Stodůlka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem platformy pro virtualizaci infrastruktury se zaměřením na kontejnerizaci s podporou sandboxingu a následným zkoumáním její náročnosti. Práce začíná vysvětlením základních technologií jako: ...
 • Podpora kryptografických primitiv v jazyce P4 

  Cíbik, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti vysoko-rýchlostnej komunikácie, čo vedie k~použitie hardvérovvých akcelerátorov, v tomto prípade vysoko-rýchlostných sieťových kariet s FPGA čipom. Venuje sa ...
 • Podpora marketingové komunikace prodeje elektromobilů v ČR 

  Stejskalová, Kristina
  V této práci je zpracována stručná historie elektromobilů až do současnosti. Jsou popsá-ny hybridní vozidla a zvláštní pozornost je věnována popisu elektromobilů. Je předsta-ven způsob akumulace elektrické energie pomocí ...