Now showing items 285-304 of 334

 • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

  Kopunec, Kristián
  Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...
 • Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V 

  Dušek, Samuel
  Cílem této diplomové práce je změřit a vyhodnotit parametry techniky slučování kanálů, která je momentálně implementována v součástce AD7606C firmy Analog Devices. Poté, na základě výsledků z měření, navrhnout a odsimulovat ...
 • Technologie blockchain a její využití 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie blockchain a jejího praktického využití, především v nefinančních službách. Práce popisuje technologii jako takovou a také na ni nahlíží z právního hlediska. Dále ...
 • Telemetrický archiv družic 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem archivu vysílaných telemetrických dat družic PSAT, PSAT-2 a BRICSat, která je třeba získat z SDR IQ záznamů. Součástí práce je teoretický popis Dopplerova jevu a struktury vysílaných telemetrických ...
 • Tepelné čerpadlo napájené z fotovoltaického systému 

  Kaděra, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro topení, ohřev vody a chlazení, spolu s využitím fotovoltaické elektrárny. Cílem práce bylo navrhnout fotovoltaický systém, který napájí tepelné čerpadlo a následné ...
 • Teplotní stárnutí bezolovnatých spojů na keramice 

  Cingel, Štefan
  Tato diplomová práce má za cíl ověřit vlastnosti bezolovnatých pájek, které jsou podrobené zrychlenému stárnutí teplotním cyklováním. V teoretické části jsou podrobně popsány nejpoužívanější bezolovnaté pájky a jejich ...
 • Terapeutická hra pro měření reakční doby s využitím platformy BITalino 

  Veselá, Cindy
  Tato diplomová práce se zabývá snímáním elektromyografického signálu a detekcí svalové aktivity v reálném čase za účelem měření reakční doby. Pro motivaci pacientů byla navržena a implementována terapeutická závodní hra ...
 • Terénní senzorová síť pro mikroklimatologická měření 

  Juráň, Radovan
  Tato práce je zaměřena na návrh terénní bezdrátové senzorové sítě pro mikroklimatologická měření, zejména výronů juvenilního oxidu uhličitho v oblasti hydrotermílního krasu, založené na LoRaWAN. V teoretické části práce ...
 • Termální kamera pro biologické aplikace 

  Macura, Jáchym
  Diplomová práce se zabývá návrhem termální kamery pro biologické aplikace. V první části je popsáné infračervené záření, také známé jako thermální záření. Pokračuje popisem emisivity objektů, která hraje důležitou roli při ...
 • Testovací platforma pro board-level testy 

  Ostřížek, Tomáš
  Tato práce se věnuje návrhu testovací platformy pro~monitorování a ovládání vybraných rozhraní při~vývoji pro vesmírné aplikace. Požadavky na~implementaci těchto rozhraní vycházejí z~ECSS, IEEE a TIA standardů rozebraných ...
 • Testování zranitelností v průmyslových sítích 

  Zahradník, Jiří
  Práce simuluje vybrané zranitelnosti standardu IEC 61850 a následně řeší mitigační opatření pro zvolené zranitelnosti. Autor simuloval zranitelnosti protokolu GOOSE, útok na NTP a útok na MMS klienta. Konkrétně se jedná o ...
 • Tlustovrstvá topná deska s regulací výkonu 

  Lacika, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou používaných topných dosiek a technológiou hrubých vrstiev. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z teoretického rozboru a popisu príslušnej technológie a používaných materiálov. ...
 • Topologická optimalizace synchronních strojů spouštěných ze sítě 

  Lolová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na ...
 • Třífázový měnič pro synchronní servomotory 

  Perout, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/AC měniče pro řízení motorů typu PMSM. V prvním kroku je zde popsán typ motoru a možnosti snímání polohy rotoru. Následně je navržena výkonová část a vypočítány ztráty, oteplení a ...
 • Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích 

  Kuchař, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku průmyslových sítí a poskytované bezpečnosti průmyslových protokolů. Cílem této práce je vytvořit specifické metody pro detekci bezpečnostních incidentů. Práce je nejvíce ...
 • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

  Husák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...
 • Virtuální model technologického procesu řízený PLC 

  Hendl, Adam
  Diplomová práce popisuje postup nastavení parametrů komunikačních bloků a funkcí v PLC a PC, tak aby byla možnost vzdáleného řízení části výrobního procesu. Ke komunikaci mezi zařízeními je použit TCP/IP protokol. Část ...
 • Virtuální model výrobního stroje realizovaný v prostředí ABB Robot Studio 

  Běloušek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu v prostředí ABB RobotStudio simulující činnost stroje na zpracování sypkého materiálu od firmy FLSmidth. Stroj je řízen PLC Beckhoff CX8090. Komunikace mezi programy ...
 • Vizualizace a on-line kontrola důležitých parametrů blokových a odbočkových transformátorů jaderné elektrárny Dukovany 

  Holeš, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem vizualizací a nastavení limit důležitých parametrů blokových a odbočkových transformátorů na Jaderné elektrárně Dukovany. V první části je popis současného technického stavu olejových ...
 • Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na výkonnost a spolehlivost PLC/BPL 

  Benešl, Lukáš
  BPL technologie je v dnešní době dosti rozšířená a určité povědomí o ní má i veřejnost. Tato technologie může být využita jako komunikační prostředek bez nutnosti instalace dalšího média s použitím stávající infrastruktury. ...