Now showing items 305-324 of 334

 • Vliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátoru 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektrochemických zdrojů elektrické energie se zaměřením na lithiové akumulátory. Je zde popsána jejich konstrukce a princip funkce. Práce se také zabývá bezpečnostní li-ion akumulátorů ...
 • Vliv vinutí na vlastnosti asynchronního motoru 

  Mikmek, Vladislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu statorového vinutí na vlastnosti třífázového asynchronního motoru. Po teoretickém úvodu, pojednávajícím o druzích vinutí, metodách analýzy a činiteli vinutí, jsou vysvětleny ...
 • Vyhodnocení vlastností mobilních sítí na základě dlouhodobých měření 

  Rehák, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá vhodným výberom meracieho systému pre vyhodnocovanie dlhodobého merania vlastností mobilných sietí LTE. Práca popisuje mobilnú sieť LTE, architektúru a kvalitu služby v LTE. V ďalšej časti ...
 • Vyhodnocovací software zkratové laboratoře spínacích přístrojů CVVOZE 

  Petráček, Dominik
  Diplomová práce se věnuje inovaci uživatelsky částečně nevyhovujícímu softwaru používaného v laboratoři CVVOZE pro vyhodnocení zkoušek spínacích a jistících přístrojů. V úvodní části práce je představena technická laboratoř, ...
 • Vyhodnocovaní efektivity výroby 

  Czipszer, Jiří
  Diplomová práce se zaobírá problematikou vyhodnocování efektivnosti a sběru dat linek ve výrobě, pomocí programu APROL od společnosti B\&R automation. Cílem práce je vytvořit program splňující požadavek, který se následně ...
 • Vysokorychlostní komunikační linka pro akvizici dat 

  Hadámek, Jakub
  Cílem práce je akvizice dat AD převodníkem a jejich přenos protokolem JESD204B do FPGA s následnou transformací a přenosem rozhraním 100G Ethernet nebo PCI Express do PC. První část práce je zaměřena na představení technologií ...
 • Vytváření zvuků z obrazových dat 

  Zavřel, Petr
  Práce se zabývá vytvářením zvuků z obrazových dat. Před řešením převodu je zařazena úvaha o souvztažnosti mezi daty obrazovými a zvukovými. Jsou zde rozebírány barevné modely obrazu, ze kterých se extrahují obrazová data ...
 • Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem diplomové práce je „Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě“. Cílem práce bylo vytvořit část přístupové sítě, ve které se testovaly simulace pro TCP a UDP provoz. Teoretická část práce se věnuje obecným ...
 • Využití solární energie pro elektromobilitu 

  Harant, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o využití solární energie pro elektromobilitu. Nejdříve je teoreticky rozebrán potenciál elektromobility na současném trhu. Do této problematiky patří zejména výrobci elektricky poháněných vozidel, ...
 • Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů 

  Šiklóši, Miroslav
  Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s učiteľom, bez učiteľa a na ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...
 • Výpočet zatížení elektrického pohonu brány 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá konstrukcí pohonů pro samonosné brány. Respektive jsou zde rozebrány hlavní části, z kterých je pohon složen. Dále jsou zde řešeny hlavní body zatížení, které vznikají na samonosné bráně a jejím kontaktem ...
 • Výroba vícevrstvých desek s plošnými spoji 

  Janda, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou výroby vícevrstvých desek plošných spojů. Teoretická část popisuje materiály používané pro výrobu vícevrstvých DPS a jejich vlastnosti. Současně se zaměřuje na proces lisování ...
 • Vývoj univerzálního softwarového rozhraní pro detekční jednotky v optické spektroskopii 

  Belica, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou univerzálneho užívateľského rozhrania pre detekčné jednotky v laserovej spektorskopii. Návrh a implementácia riešenia vychádza z analýzy súčasného stavu inštrumentácie ...
 • Výzkum interkalačních vlastností elektrodových materiálů založených na expandovaném grafitu 

  Vencelides, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektrochemických článků a detailně se věnuje především lithium-iontovým akumulátorům. V práci je popsána historie vývoje lithium-iontových akumulátorů, základní informace o lithiu ...
 • Výzkum interkalačních vlastností elektrodových materiálů založených na přírodním grafitu 

  Bílek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou přírodním grafitem. První část této práce představuje seznámení s ...
 • Vzdálené získávání dat z digitálního tachografu 

  Matoušek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem firmwaru zařízení umístěného v nákladním vozidle, které zajišťuje vzdálený přístup k datům digitálního tachografu vozidla dle po- žadavků legislativy EU. Výsledkem této práce je systém, ...
 • Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4 

  Ligocki, Roman
  PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně ...
 • Zachytávání kybernetických hrozeb industriálních systémů 

  Dobrík, Andrej
  S vedomím že kybernetické útoky stoja korporácie každoročne miliardy, počínajúc neoprávnenými útokmi, distribuovanými útokmi odmietnutia služieb (DDOS) až po vírusy a počítačové červy atď., prichádza problém s nástrojmi, ...
 • Zařízení pro automatické měření voltampérových charakteristik 

  Ondráček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče voltampérových charakteristik pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení je navrhnuto takovým způsobem, aby bylo schopno proměřit charakteristiku v napěťovém ...