Now showing items 1-20 of 342

 • Adaptace digitálního předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů s použitím komparátoru 

  Jagla, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu nového hardwaru využívající komparátor ve zpětné vazbě systému pro digitální předzkreslování signálu. Vybrané vlastnosti navrhované architektury jsou ověřeny pomocí simulací a následně ...
 • Algoritmus ochranné funkce pro lokalizaci nesymetrie 

  Kopáček, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh algoritmu ochranné funkce pro lokalizaci nesymetrických poruch v odporově uzemněných sítích VN s decentralizovaným měřením okamžitých hodnot napětí a proudů. Teoretická část práce popisuje ...
 • Algoritmus pro detekci úniku média z potrubí 

  Kratochvíl, Adam
  Práce se zabývá představením přehledu používaných metod pro detekci úniků stanovených technickými normami. Následně po analýze záznamu tlaku v potrubí navrhuje vlastní metodu, která vychází z existujících metod a využívá ...
 • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

  Konzal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
 • Analýza bezdrátové komunikace pomocí softwarově definovaného rádia 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaného rádia jako sondy pro monitoring provozu bezdrátové komunikace podle standardu IEEE 802.11a/g. V teoretickém úvodu je představen koncept softwarově definovaného rádia jako ...
 • Analýza chování měniče při řízení PMSM motoru 

  Buchal, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem programového řešení pro mikrokontrolér AURIX TC234 od společnosti Infineon Technologies, které umožní vzorkování signálu s požadavkem na co nejkratší periodu vzorkování a na libovolné ...
 • Analýza dýchacích cest předčasně narozených dětí na základě MRI a CT dat 

  Lázňovský, Jakub
  Předkládaná Diplomová práce se zabývá analýzou a tvorbou modelů dýchacích cest předčasně narozených dětí. Nejprve je položen teoretický základ v oblasti vývoje dýchacího ústrojí a tvorby modelů dýchacích cest. Poté jsou ...
 • Analýza elektrodynamických sil v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku silového působení v elektrických přístrojích. V současné době jsou na přístroje a obzvláště na jejich kontakty kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost. ...
 • Analýza fetálních EKG záznamů 

  Hláčiková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ...
 • Analýza GPON rámců s využitím strojového učení 

  Tomašov, Adrián
  Táto práca sa zameriava na analýzu vybraných častí GPON rámca pomocou algoritmov strojového učenia implementovaných pomocou knižnice TensorFlow. Vzhľadom na to, že GPON protokol je definovaný ako sada odporúčaní, implementácia ...
 • Analýza nadzvukového proudění v experimentální komoře při vložení tlakových a teplotních sond 

  Šabacká, Pavla
  Pro nadzvukový režim proudění, který při vnitřním proudění vzniká za clonkou oddělující dva prostory s velkým tlakovým spádem, je charakteristickým jevem kritické proudění. V případě kritického proudění za clonkou vzniká ...
 • Analýza slabých míst distribuční sítě v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice slabých míst distribuční soustavy v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů. Do současného stavu rozvodné elektrické sítě konkrétní obce jsou postupně přidávány fotovoltaické ...
 • Analýza synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,1 MW 

  Homolová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a výpočtem jeho parametrů. V první části je rozebrána konstrukce motoru a~uvedeny různé typy používaných permanentních magnetů. Část ...
 • Antény na flexibilním substrátu 

  Sedlák, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu antén na flexibilním substrátu. Součástí práce je také návrh napájecího vedení na přechodu mezi pevným a flexibilním substrátem pomocí technologie FLEX-RIGID. V první části práce je ...
 • Aplikace grafitu v teplotním managementu mikroelektroniky 

  Havlíček, Václav
  Tato práce je zaměřena na zlepšení tepelného managementu mikroelektroniky implementací materiálů na bázi uhlíku, přesněji grafitových fólií, do tepelné architektury mikroelektroniky. Práce začíná vysvětlením současných ...
 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů 

  Marcin, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. ...
 • Aplikace pro generování a ověřování konfigurací síťových zařízení 

  Korček, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a následná implementácia programu na nájdenie bezpečnostných a prevádzkových nedostatkov v sieťových zariadeniach, ako aj ich náprava pomocou generovania opravnej konfigurácie. Z ...
 • Aplikace pro generování PLC programů pomocí TIA Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace umožňující generování PLC a HMI programů pomocí TIA Openness. Aplikace je naprogramována tak, aby byla separována logika od grafiky, což je výhodné při případné obměně ...
 • Architektura a správa zabezpečených sítí 

  Štangler, Jan
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost malých až středně velkých sítí s centrální správou, zejména pak na vytvoření metodiky pro návrh zabezpečené sítě. Popsán je návrh zabezpečené sítě pro začínající IT firmu s~využitím ...