Show simple item record

Automatic smoothing 3D models of cranial embryonic mouse cartilage

dc.contributor.advisorJakubíček, Romancs
dc.contributor.authorKočendová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-06-17T06:57:05Z
dc.date.available2020-06-17T06:57:05Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOČENDOVÁ, K. Automatické vyhlazení 3D modelů kraniální embryonální myší chrupavky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126839cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189243
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vyhlazování 3D modelů ručně segmentované kraniofaciální chrupavčité tkáně myších embryí. Při procesu ruční segmentace dochází ve výsledných modelech ke tvorbě artefaktů a nepřesností, které je potřeba korigovat. Nejprve je segmentace upravena pomocí gradientu a prahování. Následné vyhlazovací metody jsou sestrojeny na základě teoretické rešerše. Algoritmizace je provedena v prostředí MATLAB. Veškeré algoritmy jsou navrženy a otestovány na vybraných modelech. Statistické vyhodnocení je stanoveno pomocí Dice koeficientu, kde je jako zlatý standard používán ručně vyhlazený model, na kterém byly zredukovány veškeré artefakty.cs
dc.description.abstractThe focus of this thesis is the smoothing of manually segmented 3D models of mouse embryo craniofacial cartilege. During the process of manual segmentation, artefacts and other imperfections appear in the final models and need to be repaired. Firstly, manual segmentation is corrected using gradients and thresholding. Subsequent smoothing methods are constructed based on theoretical research. Algorithmizing is executed in the MATLAB environment. All the designed algorithms are then tested on selected models. Statistical evaluation is determined using the Srensen–Dice coefficient, where manually smoothened models cleared of all artefacts are used as the gold standard.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectchrupavkacs
dc.subjectvyhlazenícs
dc.subjectbinárnícs
dc.subjectmaskacs
dc.subjecttomografiecs
dc.subjectmyšcs
dc.subjectembryocs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subject3D modelen
dc.subjectcartilageen
dc.subjectsmoothingen
dc.subjectbinaryen
dc.subjectmasken
dc.subjecttomographyen
dc.subjectmiceen
dc.subjectembryoen
dc.subjectsegmentationen
dc.titleAutomatické vyhlazení 3D modelů kraniální embryonální myší chrupavkycs
dc.title.alternativeAutomatic smoothing 3D models of cranial embryonic mouse cartilageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-16cs
dcterms.modified2020-06-16-15:31:00cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126839en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.17 08:57:05en
sync.item.modts2020.06.17 08:16:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, jakou strukturu má reálně chrupavka? Ing. Lamoš položil otázku, jaké rozměry a velikost mají původní data? Ing. Hejč položil otázku, zda byly použity směrové masky pro filtraci? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record