Show simple item record

Technical proposal of distribution system using 22 kV instead of 35 kV

dc.contributor.advisorPtáček, Michalsk
dc.contributor.authorKopunec, Kristiánsk
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:12Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:12Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOPUNEC, K. Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other124100cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189285
dc.description.abstractDiplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. Taktiež popisuje koncepciu sietí vysokého napätia 22 kV. Praktická čast práce je zameraná na vytvorenie modelov linky v programe E-vlivy, ktoré budú napájať oblasť Svratecko a aj samotného modelu sledovanej oblasti. Výstupy z práce budú využité spoločnosťou E.ON Distribuce, a.s. na zhodnotenie pripojenia oblasti Svratecko.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of the connection of the Svratecko area with the distribution network of the company E.ON Distribuce, a.s.. The theoretical part describes the energy legislation and the individual standards on which the thesis is based. It also describes the concept of a 22 kV high voltage network. The practical part of the thesis is focused on the creation of line models in the program E-vlivy, which will supply the Svratecko area and the model of the monitored area. Outputs from the thesis will be used by E.ON Distribuce, a.s. to evaluate the connection of the Svratecko area.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvysoké napätiesk
dc.subjectdistribučná sústavask
dc.subjectprogram E-vlivysk
dc.subjectmodel distribučnej sietesk
dc.subjectvonkajšie vedeniesk
dc.subjecthigh voltageen
dc.subjectdistribution systemen
dc.subjectE-vlivy programen
dc.subjectdistribution network modelen
dc.subjectpower linesen
dc.titleTechnická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kVsk
dc.title.alternativeTechnical proposal of distribution system using 22 kV instead of 35 kVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-14:31:17cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124100en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:12en
sync.item.modts2020.06.18 08:13:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatouš, Milansk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své diplomové práce. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Vedoucí práce Ing. Ptáček přečetl posudek oponenta a vedoucího práce. Na otázky od vedoucího a oponenta práce odpověděl student s výraznou dopomocí Ing. Ptáčka a doc. Drápely, což vedlo ke snížení výsledného hodnocení. Doplňující otázku položila doc. Orságová ohledně technických mozností zvětšování průřezu vedení. Student na tuto otázku odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record