Show simple item record

Virtual twin for testbed Industry 4.0

dc.contributor.advisorKaczmarczyk, Václavcs
dc.contributor.authorHusák, Michalcs
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:19Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHUSÁK, M. Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126919cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189328
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou vhodného nástroje pro virtualizaci. Porovnává nástroje Tecnomatix Process Simulate a modul Mechatronic Concept Designer integrovaný v prostředí NX. Praktická práce je dělena do dvou fází. V první fázi práce byl hledán způsob integrace robotického SCARA manipulátoru. Druhá fáze se zaměřuje na virtualizaci buňky Shaker pomocí druhého ze zmíněných nástrojů. Tato práce je koncipována jako návod tvorby a ověření konceptu digitálního dvojčete.cs
dc.description.abstractThe goal of my master‘s thesis is to create a digital twin of a testbed Barman. The Barman is a school model of autonomous mixed drinks production line that demonstrates the principles of Industry 4.0. In the theoretical part of the thesis, the choice of a suitable tool for virtualization is discussed. The Tecnomatix Process Simulate and the Mechatronic Concept Designer module integrated in the NX platform is compared. The practical part of the work is divided into two phases. The first phase was about looking for a way to integrate the robotic SCARA manipulator. The second phase was focused on the virtualization of the cell Shaker in the latter of the tools mentioned before. This work is designed as a guide for creating and verifying the concept of a digital twin.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectVirtuální zprovozněnícs
dc.subjectDigitální dvojčecs
dc.subjectTecnomatix Process Simulatecs
dc.subjectMechatronics Concept Designercs
dc.subjectShakercs
dc.subjectRobotcs
dc.subjectBarmancs
dc.subjectPLCSIM Advancedcs
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectVirtual commissioningen
dc.subjectDigital twinen
dc.subjectTecnomatix Process Simulateen
dc.subjectMechatronics Concept Designeren
dc.subjectShakeren
dc.subjectRoboten
dc.subjectBarmanen
dc.subjectPLCSIM Advanceden
dc.titleVirtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0cs
dc.title.alternativeVirtual twin for testbed Industry 4.0en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-11:57:10cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126919en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:19en
sync.item.modts2020.06.18 08:14:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePásek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil práci výborně. Studnet dále zopověděl na všechny otázky oponenta a i na všechny doplňující otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record