Show simple item record

Characterization of perovskite solar cell materials by transient techniques

dc.contributor.advisorNovák, Vítězslavcs
dc.contributor.authorNakládal, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:27Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNAKLÁDAL, M. Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články transientními metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189375
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zkoumáním doby života nosičů náboje v perovskitových monokrystalech. Je formulován princip perovskitových solárních článků, charakterizovány jejich hlavní struktury a shrnuta historie vývoje perovskitových solárních článků, zejména z hlediska účinnosti. Jsou srovnány vlastnosti perovskitových monokrystalů s perovskitovými solárními články. Pro účely měření jsou popsány transientní metody, impedanční spektroskopie, zatěžovací charakteristika a závislost citlivosti resp. fotoproudu na vlnové délce dopadajícího záření. Praktická část se zabývá způsobem měření a vyhodnocení doby života nosičů náboje ve zkoumaných perovskitových monokrystalech.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of the lifetime of charge carriers in perovskite single crystals. The principle of perovskite solar cells is formulated, their main structures are characterized and the history of the development of perovskite solar cells is summarized, especially in terms of efficiency. The properties of perovskite single crystals with perovskite solar cells are compared. For measurement purposes, transient methods, impedance spectroscopy, load characteristics and the dependence of sensitivity and photocurrent on the wavelength of incident radiation are described. The practical part deals with the method of measuring and evaluating the lifetime of charge carriers in the investigated perovskite single crystals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerovskitcs
dc.subjectčasová konstantacs
dc.subjecttransientní metodycs
dc.subjectfotonapětícs
dc.subjectfotoproudcs
dc.subjectmonokrystalcs
dc.subjectPerovskiteen
dc.subjecttime constanten
dc.subjecttransient methodsen
dc.subjectphotovoltageen
dc.subjectphotocurrenten
dc.subjectsingle crystalen
dc.titleCharakterizace materiálů pro perovskitové solární články transientními metodamics
dc.title.alternativeCharacterization of perovskite solar cell materials by transient techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-09:15:23cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:27en
sync.item.modts2020.06.18 08:18:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZmeškal, Oldřichcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: -Vysvětlete, co nám ukazuje Cole-cole diagram, co znamenají veličiny na ose x a y? -Jaký je rozdíl mezi Cole-cole diagramem a Nyquistovým diagramem? -Vy jste používal cyklickou voltametrii? Jaká byla nastavená rychlost skenování? Jakým způsobem jste měření prováděl? -Jaký jste měl zdroj světla? Na jaké vlnové délce pracoval? -Čeho si nejvíce ceníte? Co je největším přínosem práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record