Recent Submissions

 • Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců 

  Přidalová, Tereza
  Izokinetická dynamometrie je moderní metodou pro hodnocení svalové síly. Nejvíce se využívá pro posouzení tréninkového efektu během určitého období a pro rehabilitační účely. Kliničtí lékaři, vědci a fyzioterapeuti obvykle ...
 • Protokol s koncovým šifrováním pro IEEE 802.15.4 

  Bača, Jaromír
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ...
 • Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů 

  Zezulová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...
 • Informační bezpečnost v energetice 

  Straževský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zranitelností protokolu DLMS/COSEM, realizací útoku DoS (odepření služby) a zátěžových testů za využití testovacích prvků chytré energetické sítě, konkrétně elektroměrů. Práce ...
 • Návrh a Konstrukce reproduktorové ozvučnice transmission line 

  Dobiášovský, Jiří
  Obsahem práce je zpracování problematiky návrhu a konstrukce ozvučnic typu transmission line. V teoretické části je nejprve zpracováno téma reproduktoru, jeho konstrukčních prvků a jejich vlivu na vlastnosti reproduktoru. ...
 • Jednoúčelový VoIP komunikátor 

  Bičák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo sestrojit VoIP komunikátor. Tento VoIP komunikátor je postaven na zařízení Raspberry Pi Zero s externí zvukovou kartou. Na zařízení Raspberry Pi je nainstalován operační systém Raspbian. Jako ...
 • Měřicí audio předzesilovač pro komunikátor 

  Šimek, Michal
  Bakalářská práce řeší mikrofonní a sluchátkový předzesilovač pro mikrotelefon a náhlavní sadu. Návrh musí splňovat požadavky na elektrické rozhraní stanovené v doporučení ITU-T Rec. P.381(08/2012). Součástí návrhu je ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • MPPT regulátor pro malé bezpilotní prostředky 

  Košút, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom regulátora sledujúceho bod maximálneho výkonu fotovoltaických článkov vstavaných v krídlach UAV. Fotovoltaické články sú používané na pokrytie spotreby a pre nabíjanie palubných akumulátorov ...
 • Stanovení kvality a analýza pletysmografického signálu 

  Trnková, Simona
  Tato práce se zabývá pletysmografickými signály, jejich snímáním chytrými telefony, charakteristikou, typy šumu, kvalitou a analýzou. Cílem je návrh algoritmu pro stanovení kvality pletysmografických signálů a jeho otestování ...
 • Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců 

  Molnárová, Monika
  Táto práca sa venuje patofyziologickým zmenám v organizme bežcov ultramaratónu a analýze biologických parametrov krvi ktoré tieto patologické stavy indikujú. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v ...
 • Metody komparace záznamů elektroencefalografu 

  Kliment, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním EEG signálov z ľudského mozgu. Cieľom práce je nájsť vhodné nelineárne parametre, na základe ktorých je možné rozlíšiť EEG záznamy vytvorené v rozdielnych podmienkach. Vybrané ...
 • Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením 

  Novotná, Eliška
  Tato bakalářská práce se bude věnovat binaurální korekci sluchu s jednozdrojovým napájením. Korekce je zaměřena pro starší pacienty, trpící nejčastěji presbyakuzí. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy nedoslýchavostí, ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Dašek, Filip
  V biometrii využíváme fyzických znaků k identifikaci a verifikaci osob. Mezi nejznámější techniku patří rozpoznávání fyzické identity pomocí otisků prstů. Tato technika využívá jedinečných struktur, které vytváří papilární ...
 • USB rozhraní implementované v mikrokontroléru 

  Hatala, Branislav
  Táto práca sa zaoberá implementáciou USB rozhrania v miktrokontroléroch. Ako príklad vytvára ukážkové kompozitné zariadenie pozostávajúce z rozhrania USB klávesnice a virtuálneho konzolového rozhrania. Jedná sa o zariadenie ...
 • Řízení dopravníkového systému pro zkušebnu 

  Lorenc, Michal
  Práce se zabývá programováním dopravníkového systému, ovládaného pomocí PLC. První částí je rozbor řízené technologie a popis požadované funkce. Následuje seznámení s programovacím prostředím, PLC, čidly, akčními členy a ...
 • Měření mechanických a elektrických veličin na dvojkovech 

  Kocian, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na bimetaly. V teoretické části je nejdříve popsán princip fungování bimetalů, poté důležité parametry bimetalu včetně matematických popisů. Dále jsou zmíněné a matematicky popsané způsoby ...
 • Vliv proudového zdroje a způsobu připojení jistícího přístroje nn na jeho teplotní profil 

  Vypirailo, Ivan
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky oteplovací zkoušky jističů. Teoreticky rozbor obsahuje následující témata: termika, oteplovací zkouška, jistič. Praktickou části této prací je provedeni oteplovací zkoušky ...
 • Budoucí vývoj energetické základny v ČR a EU 

  Vojtaššák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom zdrojov, ktoré sa podieľajú na energetickom mixe ČR, opisom elektrizačnej sústavy a spôsobom integrácie zdrojov do prenosovej a distribučnej sústavy. Uvádzajú sa faktory, ktoré ...

View more