Now showing items 1-20 of 427

 • Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií 

  Širůčková, Kateřina
  Pokročilé medicínsko-diagnostické metody využívající rentgenové záření přinášejí také vyšší radiační zátěž pro pacienta. Proto je radiační redukce nezbytnou součástí studií zabývajících se snížením deterministických a ...
 • Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci 

  Formánková, Zuzana
  Tato práce se zabývá metodami intrakraniální elektrické stimulace a jejich využitím při lokalizaci epileptogenního ložiska. Cílem práce je posouzení reakce patologické tkáně na elektrickou stimulaci pomocí navržených ...
 • Detekce komorových extrasystol v EKG 

  Kantor, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou detekčních metod extrasystol z EKG signálu a popisu elektrokardiogramu, převodního systému srdečního, extrasystol a komorových tachykardií. Extrasystoly jsou předčasné komorové stahy ...
 • Třídění EKG cyklů pomoci shlukové analýzy 

  Němečková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací shlukové analýzy na různé záznamy EKG s cílem rozpoznat jednotlivé patologie se zaměřením na detekci komorových a síňových extrasystol. Práce je založena na korelaci signálů a ...
 • Bioinformatická analýza jednonukleotidových polymorfismů v databázi 1000 Genomes Project 

  Parobková, Viktória
  Sekvenovanie celého ľudského genómu a nájdenie jeho variácii bolo výzvou počas mnohých rokov. Znalosť všetkých genetických variácií je pozoruhodne prospešná pri výskume chorôb. Táto práca je zameraná na genetické variácie ...
 • Obrazové interpolační algoritmy v diagnostické radiologii 

  Santarius, Paweł
  Tato bakalářská práce je zaměřená na interpolační algoritmy používané v diagnostické radiologii ve formátu DICOM. Dále čtenáři popisuje formát DICOM a systém PACS. K zobrazení interpolovaných obrázků se používají algoritmy ...
 • Biologická analýza v blízké IR oblasti 

  Pirkl, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřená na získání informací o analýzách pomocí IR záření. Také se zabývá vlivem IR záření na látky a principy fungování IR spektrometrů. V rámci práce jsou zkoumány vzorky kávy. Zjišťuje se ...
 • Hodnocení kvality spánku 

  Benáček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým hodnocením kvality spánku pomocí neuronových sítí. Pro hodnocení jsou využívána data o pohybu a tepové frekvenci naměřená pomocí chytrých hodinek Apple Watch. Z těchto dat byly ...
 • Charakterizace bezolovnatých piezoelektrických keramik 

  Šťastná, Magdaléna
  Tato práce se zabývá seznámením se se základní charakterizací bezolovnatých piezokeramik, které se vyrábějí na pracovišti CEITEC. Chování těchto piezokeramik je mírně odlišné od klasických olovnatých ...
 • Genotypizace bakterií na základě teploty tání oligonukleotidů 

  Šandová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá genotypizačními metodami, které využívají teplotu tání oligonukleotidů. V teoretické části je popsána DNA, je vysvětlen pojem typizace a jsou zde popsány laboratorní i výpočetní metody ...
 • Napájecí jednotka pro základnovou stanici 

  Kejík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou stejnosměrné programovatelné napájecí jednotky s možností záložního napájení z baterie. Zařízení je zamýšleno pro napájení a zálohování robotické základnové stanice. Díky ...
 • Syntéza frekvenčních filtrů se schopností elektronické rekonfigurace 

  Theumer, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu frekvenčních filtrů s elektronickou rekonfigurací jejich přenosové funkce. Cílem bylo navrhnout nové filtrační struktury v napěťovém i proudovém módu s využitím vhodné návrhové ...
 • Kompaktní Bluetooth multimetr 

  Kolář, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Kompaktní Bluetooth multimetr rozebírá v první části technologii Bluetooth Low Energy. Popsány jsou jednotlivé vrstvy a protokoly jejího komunikačního řetězce. Dále jsou popsány některé obvody a ...
 • Určování a analýza periodicity v řečových signálech 

  Malucha, Jan
  V teoretické části bakalářské práce je provedeno seznámení s podstatou řečového signálu, metodou krátkodobé analýzy a je objasněn pojem periodicita. Následuje rozbor analyzovaných vlastností signálu čítajících znělost/neznělost, ...
 • Měření základních parametrů systému LTE 

  Hocz, Jan
  Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry ...
 • Hodnocení strukturální a funkční konektivity u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Klobušiaková, Patrícia
  Skoré zmeny vo vizuospaciálnych funkciách predikujú demenciu u pacientov s Parkinsonovou chorobou (PD). Cieľom tejto práce je porovnať štrukturálnu a funkčnú konektivitu traktu fasciculus longitudinalis inferior (ILF), ...
 • Kruhově polarizovaná anténní řada pro ISM pásmo 24 GHz 

  Liyambo, Evans
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a simulací kruhově polarizované anténní řady pro ISM pásmo 24 GHz. Kruhově polarizovaná mikropásková anténa [1] navržená pro práci na kmitočtu 45 GHz byla použita v návrhu anténní ...
 • Koncový prvek sítě pro prostorové monitorování parametrů atmosféry 

  Mlynář, Zdeněk
  Koncové zařízení sítě LoRaWAN se často skládá ze senzoru, nebo aktoru. V našem případě se jedná o senzor, který snímá parametry atmosféry. Toho může být využito za účelem zkoumání atmosferických vlivů na bezkabelový optický ...
 • MPPT regulátor systému fotovoltaické elektrárny s inteligentním managementem baterií 

  Uhlíř, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaického regulátoru s využitím technologie MPPT založené na algoritmu Perturb & Observe rozšířeném o zpracování pomocí fuzzy logiky. Převedená energie je ukládána do bateriového systému ...
 • Tenkovrstvé systémy 

  Kuchařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev na různé druhy substrátů. V rámci teoretické části je přehled tvorby tenkých vrstev pomocí několika technik. V práci se nachází přehled používaných procesů čištění ...