Now showing items 1-20 of 427

 • 3D měření pomocí řádkových kamer 

  Kluka, Daniel
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou algoritmu na spracovanie obrazu pomocou riadkovej kamery. K úspešnému snímaniu predchádza tvorba algoritmu na korekciu sústavy, ktorý je potrebný pri spracovaní obrazu. Vývoj algoritmov ...
 • 3D tisk v popularizaci vědy 

  Kubíčková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část předkládá praktické aktivity. ...
 • Add-on instrukce sítě AS-Interface pro dopravník 

  Püschel, Robert
  Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s tvorbou Add-On instrukcí ve vývojovém prostředí Studio 5000 pro průmyslovou síť AS-Interface, na kterou je napojen model dopravníku. Práce je rozdělena na teoretickou část, ...
 • Aktivní detekce topologie lokální sítě 

  Šípek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP spoofing, který by měl ...
 • Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení 

  Volek, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven ...
 • Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení 

  Kolář, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model ...
 • Analogové kytarové efekty 

  Trojak, Ondřej
  Předmětem této práce jsou analogové kytarové efekty. Zabývá se jejich tříděním na základě parametrů zvuku, které ovlivňují. Posléze se zaměřuje na teoretický popis funkce tremola a možnosti zapojení jeho základních bloků. ...
 • Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi 

  Bakó, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabýva zachytáváním a analýzou bezdrátového provozu Wi-Fi sítí. Cílém této práce je popsat možnosti zachytávání a analýzy provozu Wi-Fi sítí. Je zde popsán standard IEEE 802.11, jeho vlastnosti ...
 • Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců 

  Molnárová, Monika
  Táto práca sa venuje patofyziologickým zmenám v organizme bežcov ultramaratónu a analýze biologických parametrov krvi ktoré tieto patologické stavy indikujú. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v ...
 • Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců 

  Molnárová, Monika
  Táto práca sa venuje analýze biologických parametrov krvi a moči bežcov. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v laboratóriu aj v teréne a porovnáva jednotlivé prístroje, ktoré sa k analýze využívajú. ...
 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Analýza možností úniku informací z optického přenosového systému 

  Šimon, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturou optického přenosového systému. Zaměřuje se hlavně na přenosovou část systému. Popisuje jeho části a fungování používaných komponent. Dále se zabývá riziky úniku informací na různých ...
 • Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci 

  Formánková, Zuzana
  Tato práce se zabývá metodami intrakraniální elektrické stimulace a jejich využitím při lokalizaci epileptogenního ložiska. Cílem práce je posouzení reakce patologické tkáně na elektrickou stimulaci pomocí navržených ...
 • Analýza rezonančních skříní u různých typů akustických kytar 

  Juhaščik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou kytarového korpusu. Předmětem zkoumání je místo vzniku rezonance v celém systému, jeho frekvence a jeho vliv na výslednou barvu zvuku nástroje
 • Analýza rozložení neutronového spektra pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva v reaktorech s tekutými solemi 

  Máca, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou neutronových spekter v reaktorech s tekutými solemi. Teoretická část obsahuje stručný popis cyklů jaderného paliva. Dále jsou v teoretické části popsány reaktory IV. generace. ...
 • Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu 

  Nemčeková, Petra
  Kinematická analýza chôdze patrí k jedným z najdôležitejších vyšetrení dolných končatín. Jedným zo spôsobov jej analýzy je meranie pomocou akcelerometra. Táto práca sa zaoberá zostrojením funkčného prístroja merajúceho ...
 • Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů 

  Zezulová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá ...
 • Analýza spektra a směrovosti lesního rohu s různými nátrubky i různě pružnými rezonátory 

  Holba, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o lesním rohu a nátrubcích pro tento nástroj. Stručně popisuje lesní roh, jeho strukturu, výrobní materiály, historii a vývoj a možnosti popisu zvukové barvy. Dále je v práci vysvětleno ...
 • Analýza spektra jednotlivých bubnů z bicí soupravy různě naladěných a hraných různě tvrdými paličkami 

  Cvetler, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spektra membranofonů, přesněji bubnů z bicí soupravy. Analýzou spektra jsou hodnoceny aspekty, které mají vliv na spektrum nástroje, především na jeho inharmonicitu a generování hlukových ...
 • Analýza škodlivého softwaru 

  Bláha, Michael
  Cílem mojí bakalářské práce je navrhnout bezpečné prostředí pro analýzu škodlivého softwaru. V teoretické části práce se věnuji základnímu dělení počítačových virů. Poté popisuji dva hlavní postupy při analyzování škodlivého ...