Show simple item record

Using asynchronous doubly fed generators for hydroelectric plant

dc.contributor.advisorRadil, Lukášcs
dc.contributor.authorCudrák, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:54Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:54Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCUDRÁK, M. Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125710cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190215
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá použitím dvojitě napájeného asynchronního generátoru u přečerpávacích vodních elektráren. Nejprve je v práci rozebrán princip a výhody tohoto generátoru a jeho výhodné vlastnosti při použití u PVE. Následně je provedena rešerše použití DFIG u PVE ve světě a zjištění parametrů těchto PVE a výhod plynoucích z použití DFIG. Dále je popsána problematika použití těchto generátorů u současných a plánovaných PVE v ČR. V této souvislosti jsou v práci zmíněny plánované lokality pro novou výstavbu PVE v ČR. A následně na konkrétním příkladu ze zahraničí je popsáno, s jakými okolnostmi je nutné počítat při rekonstrukci stávajících PVE.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the use of a double fed induction machine for pumped storage power plants. Firstly, the thesis describes principles and advantages of this generator and its beneficial properties when used with PSP. Subsequently, the use of DFIG in PVE in the world is researched and the parameters of these PSP and benefits of using DFIG are identified. Furthermore, the issue of using these generators in current and planned PSP in the Czech Republic is descibed. is further assessed. In this context, planned sites for the new construction of PSP in the Czech Republic are mentioned in the bachelor’s work. And then, on the specific example from abroad, it is descibed which circumstances must be taken into account when reconstructing of existing PSP.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdvojitě napájený asynchronní generátorcs
dc.subjectpřečerpávací vodní elektrárnacs
dc.subjectpoužití DFIG ve světěcs
dc.subjectpoužití DFIG u českých PVEcs
dc.subjectrekonstrukce stávajících PVEcs
dc.subjectDoubly fed induction generatoren
dc.subjectpumped storage power planten
dc.subjectuse of DFIG in the worlden
dc.subjectuse of DFIG in Czech PVEen
dc.subjectreconstruction of existing PVEen
dc.titlePoužití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnucs
dc.title.alternativeUsing asynchronous doubly fed generators for hydroelectric planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-13:55:47cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125710en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:56:54en
sync.item.modts2020.06.24 08:15:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePaar, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu. Vedoucí práce Ing. Radil a oponent Ing. Paar seznámili komisi se zněním posudků. Na otázku z posudku oponenta student správně reagoval. Doc. Toman se dotázal na srovnání nákladů synchronního stroje a DFIG, student otázku pohotově zodpověděl. Ing. Topolánek se dotázal na výhody použití DFIG, student otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record