Show simple item record

Monitoring equipment for fermentation processes using the thermodynamic sensors

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorJáneš, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:12Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:12Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJÁNEŠ, P. Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190338
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu zařízení, které má sloužit k monitorování kvasných procesů v potravinářství pomocí termodynamických senzorů. Práce obsahuje stručný popis kvasných procesů v potravinářství a také možné metody jejich monitorování. Dále se zabývá principem termodynamického senzoru a popisem mikrokontroléru ESP32, který je jádrem prototypu. Následně se zabývá návrhem prototypu včetně obslužného programu pro ESP32, který je schopen monitorovat kvasný proces pomocí dvojice termodynamických senzorů a dle nastavení uživatelem naměřená data zasílat na cloudovou službu ThingSpeak, do osobního počítače a případně je ukládat do paměti Flash. Dále se práce zabývá testováním výsledného prototypu při experimentálních měřeních, při kterých byly s prototypem monitorovány kvasné procesy.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is focused on the design and implementation of a prototype device that is to be used to monitor fermentation processes in the food industry using thermodynamic sensors. The work contains a brief description of fermentation processes in the food industry and also possible methods of their monitoring. It also deals with the principle of the thermodynamic sensor and the description of the ESP32 microcontroller, which is the core of the prototype. Subsequently, it deals with the design of a prototype, including a program for ESP32, which is able to monitor the fermentation process using a pair of thermodynamic sensors and send the measured data to the cloud service ThingSpeak, to a personal computer or store them in Flash memory. Furthermore, the work deals with testing in experimental measurements, in which fermentation processes were monitored with the prototype.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasný procescs
dc.subjectpotravinářstvícs
dc.subjecttermodynamický senzorcs
dc.subjectESP32cs
dc.subjectexperimentycs
dc.subjectFermenting processen
dc.subjectfood industryen
dc.subjecttermodynamic sensoren
dc.subjectESP32en
dc.subjectexperimentsen
dc.titleMonitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzorycs
dc.title.alternativeMonitoring equipment for fermentation processes using the thermodynamic sensorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-25-13:55:20cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:51en
sync.item.modts2021.11.12 08:36:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBúran, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále zodpověděl otázky komise: Proč bylo zvoleno napájecí napětí 24 V. Jaký přesně cukr byl použit pro experimenty? Popište jaký vplyv na průběh experimentu bude mít použití jiného cukru např. sacharóza vs. glukóza. V kapitole 5.2.2 uvádíte, že teplota v kádince s vodou byla udržována na 35 °C. Proč byla použita právě tato teplota? Jaký vliv bude mít odlišná teplota na průběh kvasného procesu? Zhodnoťte aplikační využití Vašeho monitorovacího zařízení. Uvažte např. technologický proces výroby piva. Je tento systém vhodný pro tuto aplikaci? Zdůvodněte.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record